Danska elever ska utveckla sitt digitala skapande

Danska elever ska utveckla sitt digitala skapande skriver Stefan Pålsson om Danmarks Læringsfestival, en kombinerad mässa och konferens som fäster ljuset på digitaliseringen av skolan. Temat för 2016 års upplaga var 21st Century Skills:

Det handlar, kort sagt, om att lyfta fram de förmågor som anses särskilt viktiga i ett globalt och digitalt samhälle. Hit hör att förstå och kunna använda it och digitala medier, att kunna kommunicera och samarbeta, att kunna tänka kritiskt och att kunna lösa komplexa problem.  Det handlar inte främst om att kunna återge kunskap, utan det blir allt viktigare att skapa ny kunskap och kunna ta fram nya lösningar tillsammans med andra. Motiveringen är att allt det här krävs för att kunna fungera som medborgare i morgondagens samhälle.

Nedan kan du också se en film (på danska) från inlägget.

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>