Children MAKE

År 2014 snickrade Interactive Institute Swedish ICT ihop en maker-väska för att lära barn på Balkan skapa med IT som material i kontexten av barnkonventionen tillsammans med lokala partners och Svenska Institutet. Därefter togs projektet vidare med ett team i Serbien och senare även i Belgrad för att fortsätta utveckla och utbilda. Under 2015 fortskred projektet även i Turkiet

Makerkultur, programmering och skapande med IT som material kan väcka kreativitet och engagemang och inspirera barn och vuxna både här och på andra ställen till nya tankar och innovation.
Vill man se lite mer om Children MAKE finns en film om projektet gjord för Serbisk TV på engelska, Children MAKE – Belgrad 2014.

För ungefär ett år sedan snickrade vi på Interactive Institute Swedish ICT ihop en maker-väska för att lära barn på Balkan skapa med IT som material i kontexten av barnkonventionen tillsammans med lokala partners och Svenska Institutet. Jag hade förmånen att få jobba i Serbien med ett grymt team, som har tagit projektet vidare till nya höjder. Om några veckor åker min kollega Erik Einebrant till Belgrad för att fortsätta utveckla och utbilda. Själv åker jag som det ser ut till Turkiet i december med ny väska. Makerkultur, programmering och skapande med IT som material kan väcka kreativitet och engagemang och faktiskt inspirera barn och vuxna här och på andra ställen till nya tankar och innovation. Vill man se lite mer om Children MAKE finns en film om projektet gjord för Serbisk TV på engelska. https://www.youtube.com/watch?v=_iXiVZYzuI0

Fanny Lindh has written 447 articles

One thought on “Children MAKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>