Children Make Belgrad

För drygt 25 år sedan trädde barnkonventionen i kraft. I ljuset av det arbetet skapades projektet Children Make som ett samarbetsprojekt mellan Svenska Institutet och Interactive Institute Swedish ICT. Projektet utgår ifrån barnkonventionen och knyter an makerkultur till barns rätt till kultur. Projektet genomfördes under 2014-2015 i Belgrad, Serbien. Under 2015 Genomfördes verksamhet i Istanbul, Turkiet.

carlheath has written 16 articles

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola - ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>