ChiCI – the Child Computer Interaction Group

The Child Computer Interaction Group är en grupp som ligger inom fakulteten för vetenskap och teknik vid University of Central Lancashire, Preston, Storbritannien. Gruppens huvudsakliga syfte är att ge en livlig och stödjande miljö för forskning om design och utvärdering av interaktiva produkter för barn. En särskild tonvikt läggs på användarvänlighet och användarglädje. Gruppen organiserar även konferenser, evenemang och seminarier, handledning av forskarstuderande och tillhandahållande av särskilda forskarutbildningskurser. På deras hemsida finns en mängd intressanta publiceringar och projekt.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>