Challenge cards

Midwest Education Technology Community (METC) är en tekniskt utbildningsprogram och ett dotterbolag till  International Society of Technology in Education. METC har funnits sedan 2010 och anordnar varje år en konferens i Missouri, USA med fokus på pedagogik och teknik. Från konferensen 2016 finns nedan MakerSpace Challenge Cards som kan användas i skolan för att utmana eleverna till att genomföra olika utmaningar med hjälp av bland annat MakeyMakey, LittleBits, Lego, Cubelets, Ipad och robotar. 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>