12 articles Fysik Page 2 / 2

Kategorin innehåller allt relaterat till fysik och dess arbete med makerkultur, programmering och skapande med IT som material

Teknik och naturvetenskap för innovationer

Teknik och naturvetenskap är viktigt för innovationer, men ändå är det svårt att få eleverna intresserade av detta. Kan rum för teknik och experiment med robotar ändra på detta? Originalinlägg postat i facebookgruppen Makerskola, November 23, 2015. Five reasons to teach robotics in schools Posted by Gert Nilsson | View Post | View Group