3D-modellering

CAD eller computer aided design är samlingsnamnet för program som används för att bygga 3D-modeller i datorn. I början användes tekniken uteslutande för att försöka efterlikna handritade byggnadsritningar och dylikt. Utvecklingen har gjort det möjligt att snabbt producera 3D-visualiseringar och integrera till exempel arkitektens och ingenjörens traditionella verksamhetsområden. Tidningen MAKE: har också gjort en lista med begrepp runt vanliga 3D-modeller.

Det finns flera olika CAD-program, vissa av dem kostar medan andra är gratis. CATIA är ett av de vanligare programmen och är det som lärs ut på många högskolor och används av många industrier. Google har även ett eget 3D-program, Sketchup, som är något enklare men finns att använda som gratisversion. Utöver det finns många fler program med varierande svårighetsgrad, många av dem står listade på wikipedias beskrivning över olika CAD-program.

Det finns också ett antal appar som kan användas för att skapa 3D-modeller, några av dem är:

Tinkercad – Tinkercad är en enkel, online 3D-design och 3D-utskrifts-app.

Tinker Play – Appen stödjer ett enkelt och kreativt konstruerande av modeller som blir lättillgängliga för 3D-utskrift.

123D Sculpt+ – 3D-modelleringsapp där du kan rita dina egna 3D-modeller.

123D Creature – 3D-modelleringsapp där du kan rita men också lägga till skelett till dina figurer.

123D Catch – En app där du kan göra 3D-modeller av fysiska objekt.

123D Design – Ett fritt, kraftfullt, men ändå enkelt 3D-redigeringsverktyg som stödjer många nya 3D-skrivare.

Fanny Lindh has written 447 articles

One thought on “3D-modellering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>