Blockly

Blockly är ett verktyg som adderar en visuell kodredaktör för webb- och Android-appar. Färgade grafiska block representerar olika kodbegrepp som variabler, logiska uttryck, loopar och mer på samma sätt som Scratch. Blockly är ett visuellt sätt att bygga kod.

Det är möjligt att extrahera program från Blockly till de vanligaste programmeringsspråken såsom JavaScript, Python, PHP, Lua och Dart. Projektet drivs med öppen källod och är översatt till över 40 olika språk.

Image result for blockly

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>