Bare Conductive Touch Board

Toubareconductivech Board är en mikrokontroller som bygger på den öppna hårdvaruplattformen Arduino. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa digitala ljuduppleveler framför allt. Touch Board gör det möjligt att exempelvis måla med elektriskt ledande färg, och använda den målade färgen som “knapp” eller gränssnitt för att starta olika ljud, som man kan lagra i Touch Boardens minne. Den har en inbyggd mp3-spelare och lagringsplats och går att koppla till batteri, vilket gör den lämplig för musikinstallationer, egenskapade musikinstrument och dylikt. Den har också inbyggd MIDI-funktionalitet. Touch Board har 12 elektroder som kan kopplas till sladdar, knappar, elektriskt ledande färg och så vidare för att skapa olika typer av musikaliska uttryck och former. Det går att läsa mer om Touch Board här.

 

 

carlheath has written 16 articles

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola - ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. 

One thought on “Bare Conductive Touch Board

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>