Avfallshantering och programmering i Scratch

På skolverkets hemsida finns ett exempel om hur man kan använda scratch i grundskolans teknikämnen för att diskutera och arbeta kring sortering av avfall. Exemplet tar upp ett uppdrag som lärare som undervisar i årskurs 4-6 har planerat och genomfört. Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen fokuserade på fyra av förmågorna i kursplanens syfte. Lärarna har sedan tillsammans analyserat elevarbeten utifrån kunskapskraven. I skolverkets exempel finns dokumentet som visar hur lärarna planerade och genomförde arbetsområdet samt exempel på elevarbeten med olika kvaliteter. Där finns också en film som beskriver hur lärarnas reflektioner kring arbetsområdet.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>