Bruno Söderström has written 89 articles

Ångdriven Raspberry Pi

I artikeln Gymnasieelevernas ångdrivna Raspberry Pi blev världssuccé kan du läsa om gymnasieeleverna Alexander Edvardsson och Joakim Söderberg som la upp en hemsida med hjälp av en Raspberry Pi Zero och en gammal ångmaskin. Nedan kan du också se en video från projektet:

Hello World!-lägret

Hello World! är en ideell förening som har i syfte att främja digitalt skapande. Den 19 juni 2016 började deras första sommarläger på Gålö i Stockholms södra skärgård. Lägret är ett pilotprojekt där nästan 300 barn och ungdomar i åldrarna 12-16 fick pröva på att skapa 3D-modeller och 3D-printa, programmera robotar, hitta på och koda appar, samt skapa simuleringar…

IMAILE – Innovative Methodes of Award Procedures of ICT learning in Europe

I artikeln #Horizon 2020 – Innovativ upphandling av digital teknik kan du läsa om Halmstads kommuns utvecklingsarbete med EU-projektet IMAILE (Innovative Methodes of Award Procedures of ICT learning in Europe) som skapar helt nya förutsättningar för innovativ upphandling av digital teknik för utbildning. Projektet är en del av Horizon 2020-programmet.

RoboCup Junior Sverige

RoboCup Junior Sverige är den svenskadelan av en internationell tekniktävling för ungdomar upp till och med 19 år. RoboCup Junior är ett utbildningsinitiativ för grundskole- och gymnasieelever vars syftet är att öka intresset för teknik och naturvetenskap i allmänhet och robotik i synnerhet. Målet med RoboCup Junior är att öka intresset för teknik, likväl som förståelsen av samarbete…

Sisyfosarbete med LEGO

I denna film kan du se Adam Savage bygga en Sisyfos-automata med Lego. Kanske lite väl avancerad för en vanlig skoldag, men väldigt intressant för att se hur man kan använda oväntade material för att illustrera grekisk mytologi. Även väldigt kul att kunna kombinera klassiska studier med mekanisk design. Adam Savage’s One Day Builds: LEGO Sisyphus…

TV-tips hösten 2016

Carl Heath tipsar i Makerskolans Facebookgrupp om en ny serie från UR som handlar om programmering för skolbarn i nioårsåldern, pedagoger och andra vuxna. Serien är en del av en satsning från UR som ska synliggöra hur programmering fungerar för att fler ska våga pröva själva – oavsett bakgrund, socioekonomisk status eller bostadsort. Här har ni…