Att undervisa i programmering i skolan

Att undervisa i programmering i skolan är en bok skriven av Linda Mannila som berör frågorna varför, vad och hur vi kan arbeta med programmering i skolan. Programmering finns nu med i skolans läroplaner och samhällets digitalisering leder till att vi alla behöver kunna förstå hur det fungerar för att kunna delta på alla plan. Förutom att förklara vad programmering är och hur det uppkom så tar boken upp praktiska exempel både vad gäller pedagogiska strategier men också exempel på aktiviteter och hur programmering kan integreras i olika skolämnen.

Boken vänder sig främst till dig som är eller studerar till lärare, men kan även läsas av dig som vill lära dig mer om den digitaliserade världen och den roll som program och digital teknik spelar i vår vardag.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>