Att tänka på när ett nytt makerspace skapas

I texten What Should I Buy For My New Makerspace? A Five Step Framework For Making the Right Purchases tar Laura Fleming (lärare och mediaspecialist från New Jersey) upp och beskriver relevanta element när ett nytt makerspace skapas. Hennes poäng är att inget makerspace behöver vara det andra likt utan att det är viktigt att fokusera på vad som är passande och ger mening åt just det makerspace som skapas. Laura diskuterar vilka element som är viktiga utifrån mobilitet, tillåtande för utforskande, kunskap om behov och intressen, möjliggörande och engagemang, och slutligen relevans.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>