Att tänka datalogiskt – och att misslyckas

Snart ska ditt barn lära sig att tänka datalogiskt – och att misslyckas är en artikel skriven i Computer Sweden som behandlar ämnet Computational thinking. Den försöker på ett enkelt sätt att förklara begreppet, vad det innebär, dess för- och nackdelar samt hur det kan användas. Mycket av vikten ligger vid att det ska vara okej att misslyckas.

Kreativitet är nyckel till motivation – om vi inte kan entusiasmera lyckas vi inte. Och eleverna behöver utrymme att utforska och göra misstag, det är så vi lär oss. Den öppna miljön måste vi få till i våra klassrum.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>