Att leda digitalisering i skolan

Under våren 2017 arrangerade Göteborgs Stad en eftermiddag om att leda digitalisering i skolan. Från arrangemanget finns tre föredrag upplagda. Det första av Annika Agélii Genlott som föreläser om förändringsarbete i skolan i ljuset av digitalisering, och det avslutas i en frågestund med Carl Heath från RISE Interactive. I det andra föredraget föreläser Linda Mannila om programmering och digital kompetens i förskolan och skolan – Varför? Och hur gör vi? I föredrag nummer tre ramar Lars Lingman in Skolverkets pågående arbete kring ledarskap och digitalisering, vilket också avslutas med en frågestund och därefter ett samtal mellan Carl, Lars, Annika och Linda.

Annika Agélii Genlott

Linda Mannila

Lars Lingman

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>