Att förändra skolan med teknik

Att förändra skolan med teknik är en bok skriven av Åke Grönlund som behandlar arbetet med att systematiskt utveckla skolan med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (it). Boken behandlar dels hur it kan användas i undervisningen dels de utmaningar som finns både på nationell-, lokal-, institutionell-, individuell- samt lär-nivå och i arbetsmiljön. Utöver att ta upp arbetssätt och förslag på hur skolan kan förändras så tar den även upp rektorns roll i det hela och vad hen kan göra för att driva förändringen. Nedan följer ett utdrag ur bokens förord:

Projektet tog sitt namn från den idé som då låg i tiden om att varje elev skulle ha en dator. Under de år som gått har it-användningen tagit nya riktningar som gör att namnet inte längre avspeglar verkligheten.Visserligen är behovet av ökad användning av it i skolan stort, ännu större idag än tidigare, men fokus är inte längre på datorn. Idag är det resurser i nätverk som driver utvecklingen, inte bara inom skolans område utan generellt. Det handlar inte bara om att hitta information på nätet, där finns också lärresurser av olika slag liksom olika verktyg och tjänster för att själv skapa sådana resurser och för att organsiera sitt arbete, ”molntjänster”. Det finns också idag ett flertal olika apparater som man använder för att komma åt och använda dessa resurser, förutom datorn också främst läsplattor och ”smarta” mobiltelefoner. Dessa nya apparater och tjänster gör tillsammans att vi kan fokusera allt mindre på tekniken i sig och alltmer på innehållet – vad vi kan göra med teknikens hjälp.

Image result for att förändra skolan med teknik

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>