Alla femteklassare programmerar i undervisningen

I artikeln Alla femteklassare programmerar i undervisningen får vi ta del av åsikter från både förvaltningschef och grundskolelärare från Sollentuna gällande programmering i undervisningen. Båda ser positivt på digitaliseringen, Lee Orberson uttrycker det enligt följande:

Tanken nu är att eleverna ska gå från att vara konsumenter av digital teknik – till att vara medskapare, både i sin egen kunskapsutveckling men att också använda tekniken på det sätt som den faktiskt ger möjlighet till.

Grundskoleläraren Viktoria Franzén poängterar vikten av det kollegiala lärandet och av att få tiden att testa själva. Sollentuna har en väldigt produktiv delningskultur som leder till att det är öppet vad man som lärare gör och alla delar med varandra.

 

Jag längtar efter att få komma igång. Det ska bli så himla kul att göra detta på riktigt i matten och tekniken. Jag märkte i våras att det väckte kreativa idéer och skapar bra samarbeten mellan eleverna i klassrummet.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>