3D-skrivare i förskolan

3D-skrivare kan med fördel användas även i förskolan. I följande blogginlägg har förskolor både i Hultsfred och Halmstad beskrivit hur de använt just 3D-skrivare i sina förskolor. I Hultsfreds inlägg Programmering och 3D-printing i förskolan beskriver de hur de presenterat den för barnen som en skrivare som skriver ut saker istället för papper och att det är vi själva som bestämmer vad den skriver ut.

Halmstads inlägg om 3D-skrivare i förskolan beskriver hur de skrev ut en tärning med bara symbolerna för 1-3 på, då de yngre barnen tyckte det var svårt med 1-6. De gjorde då en egen ritning för tärningen i programmet Tinkercad som sedan skrevs ut i 3D-skrivaren. I inlägget beskrivs hur de genomförde hela processen från idé till utskrift tillsammans med barnen.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>