30 3D Printing Förbereda printern

I filmen nedan visar Jackie Forzelius från Interactive Institute hur man gör skrivaren redo för att skriva ut ett 3D-objekt. Skrivaren Ultimaker2 har ett program som heter Cura dit Jackie importerar katten som hon vill skriva ut. Katten placeras då i en datarymd som ser ut som själva 3D-skrivaren. Objektet du skriver ut, skrivs ut i flera olika lager, i programmet bestämmer Jackie hur tjockt varje lager ska vara, det vill säga hur noggrann och jämn yta du vill ha på ditt objekt. Filen sparar hon sedan ner till ett SD-kort som kan tas med och sättas in i skrivaren.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>