23 Scratch Skapa ett instrument

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan skapa ett instrument i Scratch. Erik använder sig av block från kategorin “Ljud” där han kopplar ihop flera trumljud efter varandra. Genom att lägga in dem i en “för alltid”-loop och koppla ihop dem med Händelsen “när grön flagga klickas på” får Erik trumsekvensen att spelas upp när han klickar på flaggan. Erik skapar ytterligare en jam-sekvens som spelas upp samtidigt som trummorna och gör slutligen ett ljud för tangentbordets “mellanslag” så att han själv kan vara med och spela.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>