21 Scratch Göra ett enkelt spel

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan bygga ett eget spel i Scratch. Erik tar in en ny Sprite, en dinosaurie, som han sedan skapar block för att kunna styra med tangentbordets piltangenter. För att dinosaurien ska vara vänd åt det håll som den går skapar Erik ett block som berättar för datorn att rotationsstilen ska vara vänster-höger. Erik lägger även till ytterligare en Sprite, en fladdermus, som han bestämmer att dinosaurien ska undvika för att klara spelet.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>