18 Scratch Få en sprite att dansa

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan skapa en dans för sin Sprite i Scratch. För att göra detta skapar Erik flera klädslar för sin Sprite som han växlar emellan genom att koppla ihop blocket “nästa klädsel” med loopen “för alltid”. För att dansen ska gå lagom snabbt lägger Erik till en fördröjning på 1 sekund och väljer att starta dansen genom att trycka på den gröna flaggan. Slutligen lägger han också till ett ljud som startar med dansen.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>