1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring

1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring är en doktorsavhandling skriven av Martin Tallvid från IT-fakulteten vid Göteborgs Universitet. För den som är intresserad finns mycket läsning för den som vill fördjupa sig kring de konsekvenser som digitaliseringen har för skolan. Avhandlingen analyserar resultat från två utvärderingsprojekt av 1:1-införande som genomförts på två högstadieskolor (2007-2011) och fyra gymnasieskolor (2012-2014) i Sverige. Studierna i avhandlingen visar att digitaliseringen påverkar lärares lektionsplanering, och att elevers användning av de digitala redskapen förändras över tid. De klassrumsnära studierna visar att IT-användningen är varierande och ojämn, och att införandet av 1:1 är en komplicerad process som utmanar verksamheten i skolan på flera nivåer. Nedan följer avhandlingens syfte:

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa och nyansera kunskapen om de konsekvenser som följer av den ökade digitaliseringen av skolan. Detta vill jag uppnå genom att beskriva och förklara hur den digitala teknologin och den pågående förändringsprocessen påverkar lärares lektionsplanering och undervisning, samt deras förhållningssätt till och användning av IT i den vardagliga klassrumssituationen. […]

Avhandlingens syfte är inte att avgöra om IT i skolan är bra eller dåligt,eller huruvida eleverna lär sig mer eller effektivare med hjälp av en egendator, utan avsikten är att öka kunskapen om och förståelsen av hur IT påverkar klassrumspraktiken och vilka konsekvenser detta får för lärare och elever i en digitaliserad skola. Klassrumsperspektivet innebär att avhandlingens fokus är riktat mot skolutveckling kring 1:1-införande och gör inte anspråk på att behandla skolutveckling generellt.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>