04 – MakeyMakey – Knapp

I filmen nedan visar Carl Heath och Niels Swinkels från Interactive Institute hur man kan bygga en tryckknapp med hjälp av en MakeyMakey, kartong, skumgummi, aluminuimfolie, sax och ett limstift. Aluminiumfoliet limmas fast på de två kartongbitarna och hålls separerade med hjälp av skumgummit. Var och en av delarna kopplas till MakeyMakeyn och när knappen trycks ned och sammanför de olika delarna sluts kretsen och ett ljud spelas upp.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>