Anymaker

Anymaker är en applikation utvecklad av KTH-alumnen Joakim Rasmuson. Det är en 3D-modelleringsapp, skapad för att göra 3D-modellering tillgänglig för alla, men speciellt för barn. I appen kan användaren på ett enkelt sätt kan illustrera i 3D med vanliga konsumentprodukter som stöd, modellerna kan sedan skickas till en 3D-printer för utskrift. Mer att läsa om appen och bakgrunden…

Plaster för 3D-printing

Det finns en rad olika plaster som kan användas för 3D-printing. Vanligast är att 3D-printern bygger på flera lager med tunn, smält plast för att skapa den form som ska printa. I teorin fungerar alla termoplaster (smältbara plaster) för detta men nedan följer en lista på de vanligaste samt mer information om vad de innehåller: ABS – är en…

30 3D Printing Förbereda printern

I filmen nedan visar Jackie Forzelius från Interactive Institute hur man gör skrivaren redo för att skriva ut ett 3D-objekt. Skrivaren Ultimaker2 har ett program som heter Cura dit Jackie importerar katten som hon vill skriva ut. Katten placeras då i en datarymd som ser ut som själva 3D-skrivaren. Objektet du skriver ut, skrivs ut i flera olika…

28 3D Printing Introduktion

I filmen nedan visar Carolina Stefansson och Jackie Forzelius från Interactive Institute en introduktion till 3D-printing. Med en 3D-skrivare går det att skriva ut i flera olika material beroende på vilken sorts skrivare du har. Precis som en 2D-skrivare skriver ut ett lager med färg på ditt papper, skriver 3D-skrivaren (ultimaker i klippet nedan) ut plast i…