9 articles Talare

PopUpDig17 – en konferens av Göteborgs Universitet om skolans digitalisering

PopUpDig17 är en konferens om digitaliseringen av skolor som anordnas av Learning och IT-gruppen på Göteborgs Universitet. Det är en endagskonferens som innehöll två nyckeltal från internationellt kända forskare, en paneldiskussion, en serie workshops som behandlade ämnet från många olika synvinklar samt en EdCamp. Talarnas keynotes spelades in och går att se här med gästprofessor…

Slöjd och Makerkultur, Slöjdbiennalen 2016

I filmen nedan får vi se Eva Söderbergs föredrag om slöjd och Makerkultur från slöjdbiennalen 2016. Är ni intresserade av att veta mer kring vad Eva arbetar med så har hon även en egen youtubekanal med förslag på projekt och idéer kring slöjd och makerkultur.

Adam Savage: The Enemy of Science is Bias

Att testa, pröva, testa igen. Att ställa upp en hypotes. Om det och mer därtill handlar Adam Savage, tidigare från Mythbusters, idag vid Tested.com och kämpe för Makerkultur i USAs skolor, håller brandtal till vetenskapen på March for Science, som i San Francisco fick över 40 000 personer att marschera på stadens gator.

Att leda digitalisering i skolan

Under våren 2017 arrangerade Göteborgs Stad en eftermiddag om att leda digitalisering i skolan. Från arrangemanget finns tre föredrag upplagda. Det första av Annika Agélii Genlott som föreläser om förändringsarbete i skolan i ljuset av digitalisering, och det avslutas i en frågestund med Carl Heath från RISE Interactive. I det andra föredraget föreläser Linda Mannila om programmering…

Thinking about thinking about Seymour

Videon nedan visar en 5 timmars konferens där en rad olika tänkare och vetenskapsmän tänker högt och diskuterar Papert, lärande, utbildning och digitalisering. Lite extra intressant med anledning av vad som händer i USA just nu, vilket Ira Flatow, moderatorn, påpekar. Konferensen är anordnad av MIT Media Lab, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som ägnar sig åt projekt inom teknik, multimedia, vetenskap, konst och design. Nedan följer…

Service Convention Sweden – föreläsningar

Under konferensen Service Convention Sweden föreläste Carl Heath tillsammans med Per Falk om Makerskola som projekt och innovationsplattform. I youtubespellistan nedan finns både den såväl som fler intressanta föreläsningar om innovationsprocesser och design i offentlig sektor. Föredragen från Joeri van den Steenhoven och Darja Isaksson är särskilt intressanta för den som är intresserad av den digitala dimensionen…

Makerkultur och skola i ett internationellt perspektiv

I filmen nedan får vi se Carl Heaths keynote ‘Makerkultur och skola i ett internationellt perspektiv’ som hölls på konferensen Makerdays 2016. Med utgångspunkt i det Vinnovafinansierade projektet Makerskola  sätter Carl Heath skolans engagemang för makerkultur i en internationell kontext. Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och…

Vad kan Sverige lära av Finlands införande av programmering i skolan?

I filmen nedan får vi se Linda Mannilas keynote ‘Vad kan Sverige lära av Finlands införande av programmering i skolan?’ som hölls på konferensen Makerdays 2016. I föreläsningen kommer beskriver Linda det pågående arbetet med att föra in programmering och att skapa med IT som material i den finska skolan och pekar på exempel på vad Sverige har att…

Att undervisa i skapande verksamhet

I filmen nedan får vi se Jonas Linderoths keynote ‘Att undervisa i skapande verksamhet’ som hölls på konferensen Makerdays 2016. I skolan betraktas ibland verksamheter som bildframställning, skrivande eller olika former av digitalt skapandes som drivet av elevers eget intresse. Följaktligen finns det en förväntan på att undervisning i skapande verksamhet skall vara öppen och ha…