24 articles Gymnasieskola

Kategorin innehåller allt relaterat till Gymnasieskolan

Kodknäck

Kodknäck|SE är Årstaskolans sajt där de samlar allt material de jobbar med i deras arbete mot ett mer systematiskt sätt att jobba med datalogiskt tänkande och programmering, efter att lärarna i åk 1-3 efterfrågat utbildning inom detta. På sajten finns ett gäng olika ramverk, ordet de använder för att beskriva ett lektionspass. Det är alltså inte en…

Digitaliseringen på gymnasial nivå – ett kommentarsmaterial av Skolverket

I samlingsdokumentet Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå – Ett kommentarsmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå, kommenterar skolverket om Digital kompetens och hur det kommer till uttryck i läroplanerna. Kommentarmaterialet består av två delar. Den första delen ”Digital kompetens – vad är det?” ger en bakgrund till några begrepp inom…

Ångdriven Raspberry Pi

I artikeln Gymnasieelevernas ångdrivna Raspberry Pi blev världssuccé kan du läsa om gymnasieeleverna Alexander Edvardsson och Joakim Söderberg som la upp en hemsida med hjälp av en Raspberry Pi Zero och en gammal ångmaskin. Nedan kan du också se en video från projektet:

RoboCup Junior Sverige

RoboCup Junior Sverige är den svenskadelan av en internationell tekniktävling för ungdomar upp till och med 19 år. RoboCup Junior är ett utbildningsinitiativ för grundskole- och gymnasieelever vars syftet är att öka intresset för teknik och naturvetenskap i allmänhet och robotik i synnerhet. Målet med RoboCup Junior är att öka intresset för teknik, likväl som förståelsen av samarbete…

Forskning om makerkultur i skolan

I inlägget The Maker Movement in K-12 Education: A Guide to Emerging Research hittar du en väldigt bra samling essäer, akademiska artiklar, och böcker om makerkultur i skolan. Bra läsning och även ett bra inlägg att hänvisa någon till om de tycker makeraktiviteter i skolan känns lite flummigt. K-12 står för kindergarden till tolfte klass i det amerikanska…

MLSE – Make.Learn.Share.Europe

I inlägget Make, learn and share – internationellt makersamarbete för ökad digital kompetens kan du läsa om EU-projektet The Make.Learn.Share.Europe (MLSE) som lanserades på teknikprogrammet på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, i Blekinge. Syftet med projektert är att utveckla digitala färdigheter och skapande, bland unga människor i hela Europa. Vi har precis börjat sätta ramarna för allt och ungdomarna från Gijon…

Hur man skapar för personer med funktionsvariationer

I artikeln This Is the Easiest Way to Build Accessibility Tech for Kids with Disabilities kan du läsa om makern och pedagogen Tom Hecks arbete med Makey Makey som lärverktyg. Tillsammans med highschoolstudenter från Asheville School i North Carolina utvecklade han tillgänglighetshjälpmedel (assistive technology prototypes) så att elever på Hall Fletcher Elementary School lättare kunde interagera med datorer. Nedan…

Vanliga frågor om Makerspaces i skolan

I FAQs about Makerspaces hittar du frågor och svar angående Makerspaces i skolan. Frågor som tas upp och besvaras inkluderar: Vad behöver man för att starta ett Makerspace i klassrummet eller skolan? Hur kan läraren rättfärdiga att eleverna leker istället för att studera akademiska ämnen? Behöver man en 3D-skrivare för att ha ett Makerspace?