27 articles Slöjd Page 2 / 3

Kategorin innehåller allt relaterat till slöjd och dess arbete med makerkultur, programmering och skapande med IT som material

Uppdatera bilden av slöjden

I artikeln Uppdatera bilden av slöjden skriver Ulf Dalnäs och Peter Hasselskog – från Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet – om behovet av en saklig grund i diskussionen om slöjdämnet. De argumenterar för behovet av att lyfta fram vikten av slöjd i skolan: Den entreprenöriella kompetensen och förmågan att formge bör ses som nyckel­kompetenser för livslångt…

Programmering inget eget ämne

I artikeln Skolverket: Programmering inget eget ämne intervjuas Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, om programmering i grundskolan. Frågan är om programmering ska bli ett fristående ämne eller om det ska integreras i existerande  ämnen. Peter Karlbergs bild är att det senare är fallet, även om inte allting är klart än. – Programmeringen får naturliga hemvister, till exempel genom att…

Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd

I artikeln Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd, pratar Susanne Tobiasson om makerkulturen och hur vi genom ämnesintegrering kan träna upp de förmågor som finns inom slöjd: formge, framställa, välja, motivera, analysera, värdera och tolka, till att bidra till elevernas lärande på alla områden.

Elektronisk färg

Elektronisk färg kan användas för att laga kretskort – eller för att måla ett piano man kan spela på. Genom att blanda grafit med Gummi arabicum och vatten får man färg som leder ström. I artikeln Ta ton på nymålad tavla berättar Peter Ljungstrand om ett projekt med makerkultur på Akvarellmuseet där elektronisk färg används för att ge en…

Skolslöjd tränar entreprenöriella förmågor

Bra artikel om slöjd och koppling processer – entreprenöriella förmågor. Makerkultur, ett annat sätt att uttrycka det. Originalinlägg postat i facebookgruppen Makerskola, December 12, 2015. //….. företagsamhet finns med som ett tema i den finländska läroplanen sedan 20 år tillbaka.// // ….. sedan 2004 kallas temat ”Deltagande, demokrati och entreprenörskap”. Det innebär att alla lärare ska jobba…

Exempel – Saker man kan göra i slöjden

  I blogginlägget ”Saker man kan göra i slöjden” beskriver Eva Söderberg hur man kan uppdatera ett gammalt klädesplagg med hjälp av lilypads, LED-lampor och konduktiv tråd. Originalinlägget postat i facebookgruppen Makerskola, December 6, 2015. Posted by Eva Söderberg | View Post | View Group

Exempel – Lyktor med Polygon och lysdioder

Idag besöktes REturen av åk 5 från Bärbyskolan. Vi kommer i år att tillsammans skapa ett Kreativt Luciatåg som kommer att skrida fram på Selma Lagerlöfs Torg den 14 december. Idag var första workshopen av tre. Eleverna skapade idag lyktor med hjälp av ett material som heter Polygo och lysdioder. De kommer att lysa i…