119 articles Produkter Page 2 / 12

Produkter innehåller beskrivningar och länkar till material och verktyg som vanligen används för att skapa med IT som material

Makeblock

Makeblock är ett robotkit för att lära sig programmera och utforska IT som material. Det består av enkla byggsatser av robotik gjorda för utbildningsändamål. De bygger på Arduinos plattform, men går också att programmera med en variant av Scratch de kallar m-block. Makeblock gör robotprogrammeringen tillgänglig en bra bit ner i åldrarna.

Micro:bit med iPad

Nedan följer några upptäckter Jeanette Alfredsson gjort när hon testat Micro:bit med iPad i sin skola. Förutsättningen är att man har appen Micro:bit till sin iPad. 1. Om du har parkopplat en Micro:bit med en iPad och sedan kopplar in Micro:biten via USB till en dator och för över kod måste du parkoppla Micro:biten på nytt när du använder…