23 articles Forskning

Kategorin innehåller allt relaterat till forskning inom makerkultur, programmering och skapande med IT som material.

RoboCup Junior

RoboCup är ett internationellt initiativ vars syfte är att främja forskningen inom robotik. Det stora målet med RoboCup är att i mitten av 2000-talet ha ett robotfotbollslag som ska kunna vinna över de regerande mänskliga världsmästarna! Initiativet arrangerar årligen världens största robottävling för att driva forskningen på robotik frammåt. Till RoboCup hör RoboCup Junior (RCJ), som…

Kollaborativ problemlösning i en sammankopplad värld

I Omvärldsbloggens artikel Kollaborativ problemlösning i en sammankopplad värld – Omvärldsbloggen, skriver Stefan Pålsson om  rapporten Solved! Making the case for collaborative problem-solving som tagits fram av Nesta, UCL Institute of Education  och UCL Knowledge Lab i Storbritannien. Rapporten behandlar hur samhällsfunktioner och arbetsmarknaden ändras när robotar, maskinlärande och automatisering kommer in i bilden och tar upp hur eleverna…

Designtänkande i undervisningen

I artikeln Designtänkande i undervisningen diskuterar Stefan Pålsson rapporten Innovating Pedagogy  som publicerades för femte gången i december 2016. Rapporten är en sammanställning av tio globala trender som kan bidra till att utveckla och förnya undervisningen i skolan som gjorts gemensamt av institut för lärande från Storbritannien och Singapore. Innovating Pedagogy 2016 konstaterar att designtänkande är ett sätt att träna eleverna…

Thinking about thinking about Seymour

Videon nedan visar en 5 timmars konferens där en rad olika tänkare och vetenskapsmän tänker högt och diskuterar Papert, lärande, utbildning och digitalisering. Lite extra intressant med anledning av vad som händer i USA just nu, vilket Ira Flatow, moderatorn, påpekar. Konferensen är anordnad av MIT Media Lab, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som ägnar sig åt projekt inom teknik, multimedia, vetenskap, konst och design. Nedan följer…

Vad har godis att göra med robotar, kemi, makerkultur och skola?

Vad har godis att göra med robotar, kemi, makerkultur och skola? På den årliga hackerkonferensen 33C3 i Hamburg avhandlas det mesta i teknik, digitalisering, säkerhet och hacking, men också konst, kultur, forskning och experiment. Det finns mängder av spännande innehåll för den intresserade. Ett föredrag som är särskilt spännande är inom det framväxande området soft robotics,…

The robot is present – en undersökning från DPU, Aarhus Universitet

The robot is present är en forskningsrapport framtagen på DPU, Aarhus Universitet som handlar om barns interaktion med roboten NAO på Museet i Skive, Danmark. Undersökningen är ett litet projekt i samband med den omfattande forskningen Technucation och det viktigaste slutsatserna är följande: Robotarna används sällan på grund av ämneskunskapliga didaktiska överväganden. Det är upp till den enskilde…

Det sociala kontraktet i en digital tid

Digitaliseringskommissionen släppte idag en ny SOU – Det sociala kontraktet i en digital tid. Hela rapporten är spännande läsning för den intresserade av digitalisering. Sist återfinns ett scenario skrivet av Carl Heath som beskriver tankar om framtiden och skolan ur ett digitaliseringsperspektiv, där också aspekter av det projektet Makerskola ägnar sig åt återfinns och beskrivs. Rapporten diskuterar temaområdet det…

The frustrations of digital fabrication: an auto/ethnographic exploration of ‘3D Making’ in school

The frustrations of digital fabrication: an auto/ethnographic exploration of ‘3D Making’ in school är den första av Selena Nemorins två vetenskapliga artiklar som bygger på hennes etnografiska fallstudie på en skola i Australien. Den andra, Making the best of it? Exploring the realities of 3D printing in school, har hon skrivit tillsammans med Neil Selwyn. Artiklarna beskriver hur planering…

Making the best of it? Exploring the realities of 3D printing in school

Making the best of it? Exploring the realities of 3D printing in school, är den andra av två vetenskapliga artiklar som bygger på Selena Nemorins etnografiska fallstudie på en skola i Australien (den första går att hitta här). I den andra artikeln, där Neil Selwyn är medförfattare, konstateras att ett makerspace och den teknik som används…

Datalogiskt tänkande och formaliseringens fallgropar

I artikeln Datalogiskt tänkande och formaliseringens fallgropar – Lärande och IT skriver Patrik Lilja, Catarina Player-Koro, Anna-Lena Godhe och Thomas Hillman, universitetslektorer vid Göteborgs Universitet, om och problematiserar begreppet datalogiskt tänkande. Artikeln ger både bakgrund och perspektiv på ett begrepp som kommit att bli vanligt använt i kontexten av införandet av exempelvis programmering i skolan. Datalogiskt tänkande och formaliseringens fallgropar