Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan

I artikeln Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan | Swedish ICT skriver Stefan Pålsson för Swedish ICT om Makerdays 2016 och Jonas Linderoths föreläsning där. Hur ska vi se på värdet av programmering och makerkultur i skolans undervisning? Har de ett värde i sig själva eller ska de främst ses som verktyg för att underlätta utvecklingen av…

Kollegialt lärande och digital utveckling

I ett av Halmstads kommuns verksamhetsoråde, Trönninge vo, testar och utvecklar elever och pedagoger nya vägar för att lära och utvecklas av varandra. Kollegialt lärande och en effektiv spridning av nya didaktiska insikter blir allt viktigare i ett samhälle präglat av snabb förändring, där den digitala utvecklingen ständigt skapar nya möjligheter att undervisa och lära. I artikeln Kollegialt…

Geek Girl Mini

Projektet Geek Girl Mini drivs av Marie Gustafsson Friberger och Karin Nygårds och finansieras av Internetfonden under våren 2016. Geek Girl Mini syftar till att unga tjejer ska lära sig mer om programmering och skapande med teknik, lära känna andra tjejer som delar ett sådant intresse och inspireras att överväga en IT-karriär. Den huvudsakliga målgruppen…

Slöjd, makers och guerilla-konst är samma sak

I artikeln Slöjd, makers och guerilla-konst är samma sak – Intervju med Friederike Roedenbeck, Nämnden För Hemslöjdsfrågor finns ett intressant reportage om kopplingen mellan slöjd, konsthantverk, guerilla-konst och makers. Idéer om Do-It-Yourself, ickekonsumism och hållbarhet som är bärande snarare än valet av verktyg eller sättet att organisera sig.

Slöjd och programmering

I tidningen Skolvärlden finns reportaget Eva bryter traditionerna med slöjd och programmering om kopplingarna mellan slöjd och programmering. I reportaget intervjuas Eva Söderberg om hennes ingång till makerkultur och hur hon har arbetat kring frågan: Vad händer om man kopplar ihop traditionell slöjd med nya material? Programmering handlar om felsökning och att vara noggrann. Precis som i slöjden. Baserat…

Designtänkande i undervisningen

I artikeln Designtänkande i undervisningen diskuterar Stefan Pålsson rapporten Innovating Pedagogy  som publicerades för femte gången i december 2016. Rapporten är en sammanställning av tio globala trender som kan bidra till att utveckla och förnya undervisningen i skolan som gjorts gemensamt av institut för lärande från Storbritannien och Singapore. Innovating Pedagogy 2016 konstaterar att designtänkande är ett sätt att träna eleverna…

Makerspace som ett ekosystem för lärande

I blogginlägget Makerspace som ett ekosystem för lärande delar Per Falk med sig av reflektioner kring Väsby makerspace , samt lite om de olika dimensioner och frågeställningar som de hanterar och arbetar med. Denna yta som består av flera dimensioner bildar ett komplext ekosystem av lärande för många inblandade, med kopplingar kors och tvärs genom olika lärmiljöer, där en del är…

Datorer överallt i skolan – men nu ska eleverna lämna skärmarna

Computer Sweden uppmärksammar BETT-mässan och konstaterar att makerkulturen är det som intresserar lärare mest just nu. I artikeln Datorer överallt i skolan – men nu ska eleverna lämna skärmarna, skriver Karin Lindström om den nya trenden som diskuteras på mässan. Men den kanske tydligaste och största trenden är att allt inte längre handlar om appar och lärplattformar…

Norska centret för IKT i utbildningen

Den norska centret för IKT i utbildningen arbetar för ett smartare lärande och högre kvalitet i hela utbildningssystemet genom att erbjuda en mängd olika tjänster för IT i undervisningen – från förskola till lärarutbildning. På deras hemsida iktcentret.no finns en mängd intressanta artiklar och exempel på hur de arbetar i Norge och hur informations- och kommunikationsteknik…

Micro:bit i skolan – vägar och hinder

I artikeln Micro:bit i skolan – vägar och hinder, skriver Stefan Pålsson om vad som hänt efter att BBC började  dela ut micro:bit till alla brittiska lärare och elever i årskurs sju (som motsvarar årskurs sju i Sverige). Artikeln tar också upp en diskussion kring micro:bit och vad den kan tillföra i skolan Tanken är att micro:bit ska vara enkel att…